Language
English
Masamune Home page website martial arts equipment japan free shipping-paris-france
Home > DVD > DVD destocking > JKA Shotokan Karate - All Kata 2

JKA Shotokan Karate - All Kata 2

DVD destocking


JKA Shotokan Karate - All Kata 2 

29.90 EUR 
33.34 USD 

Destocking - Availability and ordering by mail (contact@masamune-store.com) or by phone (+0033.09.62.24.29.31)
  


Contents : 

Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Sho
Unsu
Chinte
Meikyo
Wankan
Jiin

Demonstrators : 

Asai Tetsuhiko
Tanaka Masahiko
Oishi Takeshi
Imura Takenori
Iwata Minoru
Tamon Penda
Ishi Ryosuke
Yahara Mikio
Ueki Masaaki
Kagawa Masao
Ogura Harunori
Imamura Tomio
Aramoto Nobuyuki
Nakamura Yoko
Abe Keiko
Iida Norihiko
Kokike Takeshi
Yokomichi Masaaki
Shiina Katsutoshi
Naka Tatsuia

Characteristics:


Languages : 
French, English, German
Length : 
50 mn
Other info : 
DVD Toutes zones

Add to favorites
  Back

 référencer son site e-commerce