Langue
Français
Accueil > DVD > DVD en déstockage > JKA Shotokan Karate - All Kata 2

JKA Shotokan Karate - All Kata 2

DVD en déstockage


JKA Shotokan Karate - All Kata 2  

29.90 € 

Déstockage - Disponibilité et Commande par mail (contact@masamune-store.com) ou téléphone (09.62.24.29.31)
  
Contenu : 

Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Sho
Unsu
Chinte
Meikyo
Wankan
Jiin

Démonstrateurs : 

Asai Tetsuhiko
Tanaka Masahiko
Oishi Takeshi
Imura Takenori
Iwata Minoru
Tamon Penda
Ishi Ryosuke
Yahara Mikio
Ueki Masaaki
Kagawa Masao
Ogura Harunori
Imamura Tomio
Aramoto Nobuyuki
Nakamura Yoko
Abe Keiko
Iida Norihiko
Kokike Takeshi
Yokomichi Masaaki
Shiina Katsutoshi
Naka Tatsuia

Caractéristiques:


Langues : 
Français, Anglais, Allemand
Durée : 
50 mn
Autre info : 
DVD Toutes zones

Page en favoris
  Retour

 référencer son site e-commerce