Langue
Français

Accueil > DVD > DVD en déstockage > JKA Shotokan Karate - All Kata 1

JKA Shotokan Karate - All Kata 1

DVD en déstockage


JKA Shotokan Karate - All Kata 1  

29.90 €

Déstockage - Disponibilité et Commande par mail (contact@masamune-store.com) ou téléphone (09.62.24.29.31)
  

Contenu : 

Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Nijushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Sochin

Démonstrateurs : 

Asai Tetsuhiko
Tanaka Masahiko
Oishi Takeshi
Imura Takenori
Iwata Minoru
Tamon Penda
Ishi Ryosuke
Yahara Mikio
Ueki Masaaki
Kagawa Masao
Ogura Harunori
Imamura Tomio
Aramoto Nobuyuki
Nakamura Yoko
Abe Keiko
Iida Norihiko
Kokike Takeshi
Yokomichi Masaaki
Shiina Katsutoshi
Naka Tatsuia


Langues : 
Français, Anglais, Allemand
Durée : 
50 mn
Autre info : 
DVD Toutes zones

Page en favoris
  Retour

 référencer son site e-commerce